آکادمی پوست در سال 2012 با هدف به اشتراک گذاشتن دانش ما با سایر متخصصان زیبایی شناسی پزشکی تأسیس شد. سال ها تجربه به ما آموخته است که آموزش آکادمیک متخصصانی که با ما همکاری می کنند ضروریست، تا با محصولات INNOAESTHETICS  بهترین نتایج را کسب کنند. آکادمی INNOAESTHETICS واقع در بارسلونا، پذیرای تمامی متخصصین از سرتاسر دنیا جهت آموزش های آکادمیک می باشد. علاوه بر این، تیم آموزشی INNOAESTHETICS متشکل از متخصصان شناخته شده جهت برگزاری دوره های آموزشی و سخنرانی به سراسر دنیا سفر می کنند.

در آکادمی پوست، متخصصین دانش لازم را در خصوص محصولات INNOAESTHETICS، روش های درمانی و پروتکل های استفاده از محصولات، بدست می آورند. آکادمی پوست نه تنها دانش لازم را به پزشکان ارائه می کند، بلکه به ایجاد پیوند بین کمپانی و مشتریان کمک می کند. آکادمی این فرصت را به ما می دهد تا به طور مستقیم از نیاز بازار آگاه شده و پیشرفت بیشتری در توسعه محصولات و روش های درمانی خود داشته باشیم.

آکادمی پوست در سال 2012 با هدف به اشتراک گذاشتن دانش متخصصین INNOAESTHETICS با سایر متخصصان زیبایی شناسی پزشکی تأسیس شد. در آکادمی پوست، متخصصین دانش لازم را در خصوص محصولات INNOAESTHETICS، روش های درمانی و پروتکل های استفاده از محصولات، بدست می آورند.

آکادمی پوست نه تنها دانش لازم را به پزشکان ارائه می کند، بلکه به ایجاد پیوند بین کمپانی و مشتریان کمک می کند. آکادمی این فرصت را به ما می دهد تا به طور مستقیم از نیاز بازار آگاه شده و پیشرفت بیشتری در توسعه محصولات و روش های درمانی خود داشته باشیم.

تیمی به سرپرستی دکتر Bouffard، متشکل از مدرسان متخصص، با تجربه و شناخته شده در زمینه زیبایی شناسی پزشکی