کوکتل مزو MATRIX اینواستتیک احیا کننده قوی پوست

کوکتل مزو MATRIX برند اینواستتیک دارای خواص بسیار مناسب در احیا کنندگی قوی پوست است که در ادامه به بررسی کاربرد ها ویژگی ها و مواد موثره آن میپردازیم:

موارد استفاده

  • بازسازی
  • روشن­ کننده

مواد موثره

Pyruvic Acid, Silicium, Hyaluronic Acid, Zinc

کاربرد ها

  • تحریک فعالیت متابولیکی
  • احیای پوست
  • کاهش میزان چین و چروک و خطوط ریز پوست

مکانیسم اثر

افزایش تولید تروپوکلاژن، تنظیم سنتز عناصر درگیر در تغذیه پوست و بازیابی ماتریکس خارج سلولی

  • حداقل تعداد جلسات درمانی: 4 جلسه
  • pH محصول: 7/5_6/5
  • شکل عرضه محصول: ویال 10 میلی­ لیتری
  • اسمولالیته ( غلظت در 1000 گرم آب): mOsmol/Kg 340_260
  • فواصل زمانی بین جلسات: 7 روز

بدون نظر

ارسال دیدگاه

پشتیبانی مشتریان | سوالی دارید؟