کوکتل مزو TIGF اینواستتیک درمان با فاکتور رشد

کوکتل مزو TIGF برند اینواستتیک دارای خواص بسیار مناسب برای درمان با فاکتور رشد است که در ادامه به بررسی کاربرد ها ویژگی ها و مواد موثره آن میپردازیم:

موارد استفاده

 • آنتی ایجینگ
 • بازسازی
 • یکنواختی رنگ پوست

مواد موثره

Glycine, Proline, Lysine, Cysteine, Glutamic Acid, Vitamin C

کاربرد ها

 • تحریک فاکتور رشد
 • تغذیه سلولی در سطح میکرو
 • افزایش سنتز کلاژن

مکانیسم اثر

تغذیه فیبروبلاست­های عامل بهبود فرآیند بازسازی و احیا پوست با فراهم کردن عناصر ضروری برای ساختار مناسب پوست. برقراری مجدد ارتباط بین سلولی.

 • حداقل تعداد جلسات درمانی: 6 جلسه
 • pH محصول: 7/0_6/0
 • شکل عرضه محصول: ویال 10 میلی­ لیتری
 • اسمولالیته ( غلظت در 1000 گرم آب): mOsmol/Kg 340_260
 • فواصل زمانی بین جلسات: 15 روز

بدون نظر

ارسال دیدگاه

پشتیبانی مشتریان | سوالی دارید؟