کوکتل مزو DNA PEPT-HA اینواستتیک بازسازی کننده پوست

کوکتل مزو DNA PEPT-HA برند اینواستتیک دارای خواص بسیار مناسب در بازسازی­ کنندگی پوست برای بهبود بافت همبند است که در ادامه به بررسی کاربرد ها ویژگی ها و مواد موثره آن میپردازیم:

موارد استفاده

 • آنتی ایجینگ
 • بازسازی کننده

مواد موثره

DNA, Peptide complex, HA, Glutathione

کاربرد ها

 • بهبود فرآیند التیام
 • بازسازی DNA سلولی
 • تقویت استحکام پوست
 • افزایش دانسیته پوستی

مکانیسم اثر

هم افزایی مواد موثره محصول سبب تحریک جایگزینی کلاژن نوع 3 می­گردد که به عنوان یک ماده فیبرینوئیدی که امکان انتقال سلولی را فراهم می­نماید، تعادل فیزیولوژیکی پوست را بازیابی می­کند و به طور موثری بافت­ها را بازسازی می­کند.

 • حداقل تعداد جلسات درمانی: 4 جلسه
 • pH محصول: 5/7- 5/6
 • شکل عرضه محصول: 4 ویال 5/2 میلی­ لیتری
 • اسمولالیته ( غلظت در 1000 گرم آب): mOsmol/Kg 340_260
 • فواصل زمانی بین جلسات: 7 تا 15 روز

بدون نظر

ارسال دیدگاه

پشتیبانی مشتریان | سوالی دارید؟